เกี่ยวกับเรา

บริษัท สวนนา ปราณีต จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0735560000462

ดำเนินธุรกิจค้า ซื้อ จัดหา ผลิต ขายส่งและขายปลีกอาหารแปรรูป

สำนักงานเลขที่ 48/9 หมู่ 6 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

 

Visitors: 15,900