นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

บริษัท สวนนา ปราณีต จำกัด จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะทีมงานของเราเท่านั้น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้อาจจะมีดังต่อไปนี้ 

 • ข้อมูลส่วนตัวทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อบริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมหรือยืนยันตัวตน เช่น ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น บัตรเครดิตหรือเลขบัญชีธนาคาร

ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้จะถูกใช้งานดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านซื้อ
 • เพื่ออัพเดทข้อมูลในการส่งสินค้า รวมถึงกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆเพิ่มเติม
 • เพื่อให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อบริหารจัดการบัญชีของท่านกับระบบของเรา
 • เพื่อตรวจสอบจำนวนการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น
 • เพื่อให้รู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น เพื่อทีมงานจะสามารถดำเนินการศึกษาและรู้สถิติทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าบนเว็บไซต์มากขึ้น
 • เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการของท่าน อันรวมไปถึงข้อมูลสินค้าและบริการจากเรา

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา บริษัทฯมีความมั่นใจว่าท่านมีความคิดเห็นที่ตรงกับเรา และยินยอมให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างดี เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านผู้เป็นลูกค้าของเรา

 

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯขอยืนยันให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้นั้นจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของเราอย่างดีที่สุด เราปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการเหล่านี้

 • กำหนดขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ
 • ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันที เมื่อพ้นวาระความจำเป็นในการเก็บข้อมูลแล้ว เพื่อความปลอดภัย

 

กลับสู่หน้าแรก

Visitors: 15,900